МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

„Занаяти и нрави от Троянско”  - юни-септември 2012 г.


Изложбата се реализира по покана на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и е посветена на 50-годишният юбилей на троянския музей. Изложбата се реализира с подкрепата на Община Троян и „ВИНПРОМ- ТРОЯН” АД

Експозицията представи над 200 движими културни ценности от различни раздели на народното изкуство – керамика, художествено дървообработване, металообработване, художествен текстил.

Специално внимание е отделено на големия Иван Хаджийски като наред с негови книги бяха представени документи и лични вещи. Чрез фотографии беше представена историята на няколко големи промишлени предприятия; специално място е отделено и на „култовата” троянска дейност – варенето на ракия, проследява се идеята за курортното развитие на края ни.


занаяти и нрави от Троянско-

юни-септември 2012 г.