МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Време за посещение


април – октомври

09.00 – 17.00 ч. без почивен денноември – март

09.00 – 17.00 понеделник – петък

10.00 – 15.00 съботаУчащи с увреждания – 1.00 лв.

Възрастни хора с увреждания – 2.00 лв.

***


В централната музейна сграда има монтирана платформа за хора с увреждания, която осигурява достъпна архитектурна среда до втория етаж на музейната експозиция

време за посещение