МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

През епохата на Възраждането троянските грънчари изработват над 60 различни форми — кухненски, трапезни, обредни съдове; керамични форми за стопанството, строителството и архитектурата; детски играчки и музикални инструменти. В декоративната система цветово преобладават меките тонове — жълто, зелено, кафяво. Използват се три основни техники за украса — ангобна, врязана (гравирана) и пластична (релефна). Ангобната украса се прави с ангобни бои — водни разтвори на цветни глини. Нанася се посредством пръстите на ръката, потопени в ангобата, чрез поливане с лъжица или с помощта на животинско рогче. Врязаната украса е продължение на средновековната сграфито техника, която троянските грънчари наричат "драскано". Най-често тази техника се използва при украсата на бардуците, където се гравира характерната шарка "на папрати" — мотив, заимстван от растителния свят на Балкана. Пластичната (релефна) украса се получава със средствата на дълбоката гравюра или чрез апликиране върху още влажните стени на съда на предварително изработени на калъп релефни мотиви.

възрожденска керамика