МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Цочо Ковачев

(1914 - 1987)

Цочо Ангелов Ковачев е наследник на потомствен занаятчия - грънчар. Още единадесет годишен започва работа в работилницата на вуйчо си – прочут майстор на писани стомни в село Бели Осъм. Тръгва по трудния път на грънчаря, отваря своя работилница и слага началото на самостоятелната си творческа дейност.

Типичното за творчеството на този майстор е усетът му да изведе в пропорции формите като им придаде строен силует. Той създава полезни и едновременно с това функционални съдове. Внася богата и топла земна палитра от охрочервен, млечнозелен, лешниковожълт и кафяв фон, която носи слънцето и ведрината на родния му планински край. Още в началния му творчески период т.нар. “Захариеви китки” разцъфтяват по стените на стомни и ръкатки. Изписани артистично “на прима”, те следват по композиция и багри четката на самоковския възрожденски художник Захарий Зограф.

Майстор Цочо Ковачев членувал в Задругата на майсторите, работил в Ателието на троянските майстори към Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян. Творчеството му буди интерес не само у нас, но и в чужбина.

Признание майсторът намира в получените множество награди – през 1963 г. - орден “ Кирил и Методий” – І степен и други. Преди смъртта си, той получил почетното звание “Заслужил деятел на народните художествени изкуства”.

Цочо Ковачев