МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

От средата на XІX в. медникарството получава значимо развитие в Троянския край. Като истински пазители на естетиката и традициите в занаята се открояват представителите на потомствена медникарска фамилия Тотеви. Основите на занаятчийския поминък в семейството поставя Тотю Дудев. Той учи занаята в един от големите медникарски центрове – Търново. Неговите синове Найден и Димитър Тотеви продължават утвърдения от бащата модел на изграждане и украса на медните съдове, който наследява синът на Найден – Тотю Тотев.

Фамилия Тотеви изработват наложилите се през столетията медникарски форми. В тяхното пресъздаване стриктно спазват правилото външното изграждане и украсата на съда да бъдат подчинени на неговата функционалност. Най-предпочитана техника на работа на всички представители на фамилията е оформянето и украсяването на съда чрез чуков удар. Също така използват и техниката на релефно изковаване на различни орнаменти.

фамилия Тотеви