Елеонора Лалева Авджиева

Директор

e-mail: e.avdzhieva@troyan-museum.com


Родена на 24.06.1970 г. в град Троян. Завършва история във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”, през 1995 г. През 1997 г. завършва следдипломна квалификация по държавна администрация и международно право в Университета за национално и световно стопанство – София. Работи като главен експерт „Култура” в общинска администрация Троян. През 2002 г. става директор на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян. Изследователските й интереси са в областта на военната история и художественото наследство на Троянския край.

музейни специалисти

Венета Керешка

уредник фонд „Народни художествени тъкани и облекла”

e-mail: v.kereshka@troyan-museum.com


Родена е на 13.12.1975 г. в гр. Габрово. През 2000 г. завършва СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност история. Магистър по архивистика и документознание. От 2005 г. работи като уредник в Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства. Интересите й са насочени в областта на краезнание, етнологията и традиционни тъкани и облекла. Автор на публикации, свързани с традиционните тъкани и тяхното приложение в празнично-обредната система на българите. Работи по въпросите за участието на троянци в Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.).

Десислава Вутова

уредник на фонд „Художествено металообработване”

e-mail: d.vutova@troyan-museum.com


Родена е на 10.04.1981 г. в гр. Велико Търново. Средно образование завършва в Езиковата гимназия в гр. Ловеч, а висше – във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност балканистика. През 2003 г. получава диплома за участие в международен семинар по румънски език в университета „Овидиус”, гр. Констанца, Румъния. От 2006 г. работи като уредник на фонд „Художествено металообработване” в Музея на занаятите. Научните й интереси са в областта на средновековната балканска история и развитието на култовете към християнски светци.

Мария Минковска

Уредник фонд „ Изобразително и приложно изкуство””

e-mail: m.minkovska@troyan-museum.com


Родена в гр. Троян на 13.12.1981 г. През 2003 г. се дипломира като бакалавър, по специалност „История”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. През периода 2005-2009 г. завършва магистратури „Европейска интеграция” и „Културна антропология” в същия университет. Изследователските й интереси са в областта на религиозните вярвания на православни християни и хетеродоксни мюсюлмани, както и мултиетническо съжителство по българските земи.

Нина Димчева Димитрова

Уредник фонд „Керамика”

e-mail: avitohol66@abv.bg


Родена е на 08.02.1981г. в гр. Троян. През 2004 г. завършва ВСУ „Черноризец Храбър” със специалност „История” и специализация „Археология”. От 2013 г. работи като уредник в Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства. Интересите и са свързани с проучването на производствените центрове за сграфито керамика в периода XII – XIV в.

Организира арт-ателиета за деца и възрастни.


други важни хора в музея

Даниела Йотова

Уредник фонд „Художествено дървообработване”

e-mail: danny_yotova_bancova@abv.bg


Родена е на 26-ти август 1964 г. в гр. Троян. През 1983 г. завършва Езикова гимназия в гр. Ловеч с немски език. Работи като преводач и офис мениджър в „Машстрой” – Троян в продължение на 25 години. През май 2012 г. постъпва на работа в Музей на занаятите като касиер-домакин, а от 2013 г. е уредник фонд „Художествено дървообработване”. Предстои да се дипломира в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – специалност „Теология”. Научните й интереси са свързани с църковното дърворезбено изкуство и еортологията.


Веско Дичевски – работник по поддръжка


Роден е в гр. Троян на 24-ти септември 1954 г. През 1973 г. завършва ПГМЕТ – Троян със специалност „Електрически машини и апарати:. Работи 26 години в „Елма”АД – Троян. От 2012г. е специалист по поддръжката в Музей на занаятите.


Мариела Шошкова

Счетоводител

e-mail: m_shoshkova@yahoo.com


Родена на 4-ти февруари 1971 г . в София. През 1990 г. завършва Езикова гимназия в гр. Правец с френски език. През 1997 завършва Стопанска академия "Д. А. Ценов", специалност счетоводство и контрол. В продължение на дълги години работи като галерист в галерия "Серякова къща" в Троян и като счетоводител на Музея на занаятите. Лицензиран оценител на ново и съвременно българско изкуство.