МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Интериорът на другото жилищно помещение - собата (спалнята), е изцяло дело на сръчните ръце и вроден усет за красота на стопанката на дома. Подът е покрит с шарени черги, а върху одъра е разстлан пъстроцветен китеник. До стената е раклата с дрехите на членовете на семейството и миндерът за сядане. Той е с форма на продълговат сандък. Горната част е подвижна и се отваря като капак, а вътре могат да се побират различни вещи. Миндерът няма декоративна украса, но застлан с цветна черга се превръща в уютно място за почивка. Място на стената намира домашният иконостас.


соба