МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Макар и силно повлияна от древните гърци, римската керамика има свои характерни белези, които намират отражение в произведенията на местните майстори. Съдовете се изработват предимно на грънчарско колело и са с разнообразни форми — амфори, паници, лампи, строителна керамика (керемиди, водопроводни тръби и др.). Украсата, най-често по ръбовете на съда, е от релефни шнуровидни пояси, поставени ръчно. Оловната глазура, с която римляните си служат, е принос в развитието на керамичното производство.

римска керамика