МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ

ОТ АРХИВА НА МУЗЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ -ТРОЯН

Ползването на документи и снимки от Архива на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян става при следния ред:


1. Подаване на писмена заявка – по образец.

2. Заплащане на такса в касата на музея – 2.00 лв. Таксата се заплаща при подаване на заявката независимо от резултата от справката – положителен или отрицателен като срещу сумата се продава билет.

3. Документи и снимки от архива не се изнасят извън сградата на музея. Разрешава се изнасянето само на копия.

4. При изготвянето на фото и ксерокопия от външни изпълнители допълнително се заплаща цената на услугата.

5. Срок за изпълнение на заявката – от 1 час до 3 дни.

регламент за ползване на документи и снимки от архива на музея