МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Разказът на документите

Съвместно с  Държавна агенция „Архиви”, Териториален държавен архив – Ловеч

Изложбата е посветена на 40 годишнината от откриването на експозицията на Музея на занаятите. Чрез документи, афиши, покани се проследява историята й, работата на първите уредници и ръководство. Въздействащи са и старите предмети, които спомагат за пълноценното възприемате на отделните аспекти от работата на музейните специалисти – първия фотоапарат от 60-те години на XX в., пишеща машина, проектор за диапозитиви и пр.


разказът на документите