МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Първобитният човек създава основните керамични форми. Чрез примитивно формуване или с налепване на глинени ленти той изработва първите гърнета, делви, чаши. Използваната глина е с примеси от пясък, а стените на съдовете — с различна дебелина. С дървени или костени гладилки по повърхността им се нанася скромна украса — релефи, различни врязвания и набождания. Наред с керамиката за домашна употреба се появяват различни видове антропоморфни и зооморфни съдове, съдове с добре оформени цилиндрични или плоски дръжки и крачета.

праисторическа керамика