Пенчо Хаджи Найденов е роден през 1815 г. в м. Колибето (днес с. Черни Осъм). Произхожда от Поповския (Папазовския) род. Предците му се родеят с Паисий Хилендарски и се предполага, че идват тук от Банско през 1750 г. Бащата на Пенчо е буден и грамотен човек, ходил по светите места (Божигроб) и станал Хаджи Найден. В духовната атмосфера на неговия дом синът израснал с изключително възпитание. Учил в килийното училище при Троянския манастир, където бил един от най-добрите ученици. Като юноша е изпратен от баща си в школата по резба и живопис в Банско. След тригодишно обучение се изявява като художник-иконописец, който работи по собствен маниер и не може да бъде определен като последовател на определена иконописна школа. Връща се в родния си край и се установява в Троян, задомява се и създава поколение. Умира през 1886 г.

Началото на неговата работа по изписването на икони започва през 50-те години на 19 в. Първите сведения за работата му сочат, че през 1852 г. е изписвал икони в църквата „Св. Атанасий” в с. Еница. Пенчо Х. Найденов остава неразривно свързан с този край и през годините се завръща тук, за да работи. Работи в църквата „Св. Николай” в с. Караш, издигната в 1863 г., в църквата „Св. Параскева” в с. Ставерци, изградена през 1868 г. Изписва икони в храма „Св. Архангел Михаил”, създаден през 1868 г. в с. Лазарово, в с. Бреница, където църквата „Св. Възнесение Господне” е построена през 1871 г. и  в църквата „Св. Параскева” в с. Дерманци от 1872 г.  

По-голямата част от неговата работа е съсредоточена в църквите от Троянския край -  в църквата „Св. Всях Светих” в с. Голяма Желязна, „Възнесение Господне” в с. Шипково, „Архангел Михаил” в с. Дълбок Дол, „Св. Великомъченик Георги” в с. Лесидрен, както и в троянския храм „Св. Параскева – Петка”.

Заедно с богатото наследство от икони Пенчо Х. Найденов е оставил и няколко ктиторски портрета. Те заслужават специално внимание като пазители на особеностите на епохата, в която са създадени и като свидетелство за творческите възможности на изпълнителя. В църквата „Св. Всях Светих” в с. Голяма Желязна са увековечени образите на поп Трифон и жена му Мария. Това е един от малкото добре запазени ктиторски портрети от средата на 19 в.

През 1869 г. в църквата „Св. Георги” в с. Лесидрен Пенчо Х. Найденов изписва образите на други ктитори – на Дойчин Дългият и семейството му.

Пенчо Хаджи Найденов