ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян за 2012 г.


Изминалата 2012 г. можем да определим като година на равносметка, за постигнатото поне за период от 10 години. Цялостната дейност на институцията беше подчинена на 50-та годишнина от създаването на музея.

През януари традиционно музея взе участие във възпоменателното тържество на 7 януари по случай годишнина от битката за Троянския проход и Освобождението на Троян.

По случай 3 март, Националния празник на Република България, в музея се състоя концерт „Песен за България”. Партньори в проявата бяха  Вокална студия „Усмивка” при НЧ „Наука – 1870 г.” и Национално дружество „Традиция”, Регионален клон „34-ти Троянски пехотен полк” Троян – Априлци.

Беше открита и изложба, посветена на 150 години от рождението на Минко Иванов Марковски – летописец на борбите за национално освобождение в Троянския край.

Акцент в музейната дейност беше и станалото вече традиционно събитие „Нощ в музея”. Събитието беше изпълнено със следното съдържание: кът за забавна археология в лапидаруима между музейните сгради, демонстрация на занаяти под чардака на бившия турски конак, „Ние обичаме България” - състезание между ученици от троянските училища, моделиране на обредни хлябове, безплатно посещение на музейните експозиции.

На 22 юни  беше открита изложба, посветена на д-р Пенчо Икономов  и неговият труд „Лечебните растения”.

Туристическия сезон макар и закъснял беше изключително успешен.

На 4 септември 2012 г. специалисти от Музея на занаятите посрещнаха на археологическия обект Состра учени, участници в Международния лимес конгрес по римска история.

 Безспорно събитието на музея за 2012 г. беше честването на 50-годишния му юбилей. В изпълнение на предварително приета програма бяха извършени следните дейности: ремонт на фасадата и цялостно почистване  на централната музейна сграда, реновиране на подовете в експозициите на първия етаж на музея, преаранжирана на цялата основна музейна експозиция, реставриране на съдове тракийска керамика от експозицията на музея, изработване на нови информационни табели, остъкляване на керамичната пещ, експонирана между музейните сгради.

В резултат на подготвен, успешно защитен и реализиран проект за музеен арт парк около музейните сгради бяха експонирани 23 художествени творби декоративно-приложна керамика. Част от парка е и подарена на музея и града дървопластика „Сътворението” дело на художника  Владимир Златков.

Като част от събитията за отбелязване на годишнината на музея беше организираната, по покана на Института за етнология и фолклористика с музей при БАН, изложба „Занаяти и нрави от Троянско”. Изложбата гостува в София до края на месец септември и получи изключително добър отзвук в професионалните среди. Не на последно място тя беше една добра реклама на Троянския край в центъра на българската столица. Като друг позитивен резултат от нейното случване бяха изградените партньорски взаимоотношения с Община Троян и ВИНТРОМ – Троян. Музеят получи и нови предложения за сътрудничество с националната институция.

В юбилейната година беше издаден и био-библиографски указател с кратка история на музея, рекламен флаер „Музеят на 50” и юбилеен календар. Приятели на музея изработиха и подариха рекламни картички и афиши. Изработен беше рекламен сувенир от художника Енчо Ганковски.

От 24-ти до 28-ми септември 2012 г. в музея се организираха и  дни на отворените врати за посещения на ученици, деца от детските градини, граждани.

Кулминационна точка на честванията бяха датите 18-19 октомври 2012, когато се състоя научната конференция „Музеят и градът”. В нея взеха участие 49 колеги от музеи, университети и научни институти.

Музеят на занаятите беше отличен с най-престижното отличие на Министерство на културата „Златен век” и грамота за големия му принос в развитието и популяризирането на българската култура.

Като забележително постижение през 2012 г. може да бъдат посочени създадените две нови музейни експозиции – „Троянски живописци 1904-2002 г.”, в която са показани и социализирани 58 художествени творби и „Сливовата култура в Троянско, отразена в бита и поминъка на населението”.


Работа по проекти:

Верен на своето разбиране, че трябва да се търсят начини за бъдещо развитие на същинската си дейност, музейните специалисти разработиха няколко проекта.

1. „Обречени на керамиката” по програма „ Живи човешки съкровища”. Проектът, посветен на потомствените майстори грънчари Николай Йовков и Ралица Йовкови беше одобрен да представя Ловешка област в националното състезание. За участието си музеят получи грамота на министерство на културата за принос в развитието и популяризирането на традиционната култура.

2. Проект Музейна образователна програма „Свободен факултет – изкуството по нашите земи”, програма „Публики” на национален фонд „ Култура”. Макар и не получил финансиране, проектът като методология, получи признанието на експертите.

3. Проект „Създаване на градски арт парк”,  финансиран от Общински форум и успешно реализиран

4. Проект „Богове и мистерии-реставрация и експониране на обреден съд от римската епоха”. Проектът кандидатства за финансиране пред Американски посланически фонд. Проектът на фаза разработка получи висока оценка от проф. Валерия Фол

През 2012 г. Музеят на занаятите, след десетилетия на несправедливо пренебрегване, отново беше включен в 100-те национални туристически обекта.

Подобрено значително беше обслужването на музейните обекти. През активния туристически сезон от април до октомври, музеят работеше без почивен ден. Отворени за посетители бяха и двете музейни сгради с постоянни и временни експозиции в тях, въведоха се облекчени цени в атракционния кът на музея, естетизира се околната среда, обслужваше се и туристически обект Состра.

Въпреки късно реализиралия се туристически сезон и неблагоприятните финансови резултати към средата на годината, в края на сезона и календарната година, музеят отчита преизпълнение на собствените приходи.

Висока оценка за Музея на занаятите като туристически обект беше направена от доц. д-р Соня Алексиева в специализираното за туризъм списания ЕКСПЕРТИТЕ.

Ето и количествените резултати от туристически сезон 2012 г. Музеят е посетен от общо 6505 човека. От тях: 3135 възрастни, 162 студенти, 2473 ученици, деца – 519, чужденци 216. Изнесени са 49 беседи. През 2011 г. броят на посетителите е бил 5744 човека. Или през изминалата година 761 човека повече са посетили музея. През 2010 г. те пък са били 4213 човека. Или 2292 човека повече са влезли в музейните зали в сравнение с 2010 година.

Като успешно реализирана социалната политика на ръководството  на музея биха могли да се определят: допълнително материално стимулиране на служителите за 50-годишния юбилей на музея, екскурзия с учебна цел до Гърция, коледни добавки, осигурени подходящи условия на труд.

          Фондова работа

Извършена е приемно-предавателна процедура, с която са приети фондовете „Керамика”, „Археология” и „Каменна пластика”, изготвяни са 60 броя експертни заключения на археологически находки открити при проучванията на римския кастел Состра през 2011 г., находките са вписани в съответните инвентарни книги на фонд „Археология”, отписвани са 902 броя съвременни монети от отдел „Нумизматика” при фонд „Археология”, които са предадени за завеждане във фонд „Художествено металообработване”, завеждани са 150 броя инвентарни номера в раздел „Археология – масов материал”, изготвяни са 15 броя експертни заключения на случайни археологически находки открити в м. „Калугерското”, намираща се в землището на с. Лешница, вписвани са новооткритите находки в съответните инвентарни книги на фонд „Археология”, вписвани на хартиен и електронен носител са 80 броя археологически движими културни ценности в Регистър за културни ценности – собственост на Музея на занаятите – Троян.

Във връзка с участие на специалист от музея като заместник-ръководител в експедиция „Шамака” в землището на село Бели Осъм беше извършено обработване на  откритите материали по време на проучванията, изготвяни са 17 броя експертни заключения за придобитите находки.

След успешно участие на археолога на музея в експедиция „Калугерското 2012”, в землището на с. Лешница, като заместник-ръководител на проучването, в музея са предадени откритите при проучвания материали и са изготвени 142 експертни заключения за тях и впоследствие заведени в инвентарни книги. Изготвяни са 7 броя експертни заключения на случайни археологически находки открити в Троянския край.

Общо 471  обработени археологически материала

 През 2012 г.  година във фонд „Народни художествени тъкани и облекла” постъпват като дарение 6 бр. сукмани и 2 бр. вълненици от с. Голяма Желязна, женска носия от с. Калейца от средата на XX в. На получените дарения са направени експертни заключения и са заведени в съответните инвентарни книги.

Направени са 20 бр. научни паспорти на експонати от фонд „Тъкани и облекла” и са направени и обработени 40 бр. снимки във фонд „Тъкани”.

Изготвени са експертни заключения за 27 културни ценности и същите са заведени  в инвентарна книга на фонд „Тъкани”.

Извърши се задължителната пролетна и есенна профилактика на фонд „Народни художествени тъкани и облекла”. Бяха изпрани и освежени  набелязаните експонати – сукмани, вълненици и вълнени платове, памучни тъкани и облекла.

От фонд „Народни художествени тъкани и облекла” през тази година бяха предоставени експонати на много институции като реквизит: НЧ „Наука-1870г.” – Троян; НД „Традиция” Априлци – Троян; ЦДГ „Синчец”; СОУ „Св. Климент Охридски” – Троян; Кметство Врабево. Всички предмети са върнати и са в много добро състояние.

През настоящата година във фонд „Художествено дървообработване” постъпиха като дарение експонати от братя Борис и Димитър Маринови от с. Скандало. На културните ценности бяха изготвени експертни заключения и бяха заведени в инвентарна книга към фонд „Дървообработване”. Изготвени са 36 бр. експертни заключения на културни ценности и заведени в инвентарна книга.

Общо 83 материала от фонд тъкани

През тази година се извърши и пълна инвентаризация и приемно-предавателна процедура на фонд: „Оръжие”, „Градска къща” и „Художествено дървообработване”.

Във фонд „Оръжие” е изготвен списък и описание на експонатите от фонда след 1900 г. Списъкът е предоставен на експерт по оръжията.

Отписване на експонати ликвидирани, от завежданите фондове, при бракуването на културни ценности с Акт за ликвидация № 1/29.09.2011 г.

В документалната сбирка на Музея на занаятите през текущата година бяха обработени и заведени документи в личния архив на художника Иван Шошков, разкрито бе архивно досие на Ловно-рибарското дружество в Троян.

Заведени в научен архив са всички материали свързани честването на 50-годишнината на Музея на занаятите: рекламни материали, материали от конференцията, поздравителни адреси, проекти, с които Музеят на занаятите е кандидатствал за финансиране към различни институции за периода 2009 – 2012 г.,  сценарии за събития организирани от музеят през 2011 – 2012 г.

Извършен е подбор на снимки (картички) от архива на музея за изложбата по случай 100 г. от Балканската война. Изложбата е съвместна с НД „Традиция”, клон Априлци – Троян.

Активна фондова работа се извършва и във фонд „Художествено металообработване”. Извършено е заснемане на културни ценности, определени от екип на Министерство на културата и Регионален инспекторат за опазване на културното наследство за Обменен фонд във фонд „Художествено металообработване” – 62 броя. Отписвани са културни ценности от инвентарна книга, преминали от фонд „Художествено металообработване” към фонд „Оръжие” – 57 инвентарни номера.

Преструктуриране на разделите във фонд „Художествено металообработване” в електронната база данни на музея с цел изготвяне на паспорти на културните ценности.

Осъществена е приемно-предавателна процедура по издаване на фонд „Археология” на Стилиян Иванов.

Приемно-предавателна процедура по приемане на монети от фонд „Археология” към фонд „Художествено металообработване” – 1 242 инвентарни номера.

Завеждане в инвентарна книга на прехвърлени монети от фонд „Археология”.

Изготвяне на 124 бр. експертни заключения за постъпило дарение от златарската работилница на братята Илия и Кирил Тотеви.  

Заснемане на постъпило дарение от братята Борис и Димитър Маринови от с. Скандало.

Извършване на приемно-предавателна процедура с Цветан Тончев Маринов и приемане на фонд „Видео, аудио материали и негативи”.  

Попълване на експертни заключения за постъпило дарение от братята Борис и Димитър Маринови от с. Скандало – 13 броя.


Общо 1498 обработени материала


Подбор на движими културни ценности от фонд „Художествено металообработване” за изложба „Град и памет”.  

Пълна инвентаризация на движими културни ценности от благородни метали във фонд „Художествено металообработване”.

През 2012 г. беше създадена длъжността „Уредник изобразително и приложно изкуство”.  По този повод беше извършена и приемо-предавателна процедура на фонд „Изобразително и приложно  изкуство”, съпроводена с пълна инвентаризация на фонда и преподреждането му.  Създаден е научно-спомагателен фонд към фонд „Изобразително и приложно  изкуство” и са завеждан художествени творби в инвентарната книга – 4 бр.

Извършено беше подновяване на договори за временно ползване (и съпътстваща документация) на културни ценности, собственост на МНХЗПИ, намиращи се в други институции – 10 бр. (Община Троян, НЧ „Наука-1870 г.”, НАП – офис Троян, Районна прокуратура, Изложение Орешак, Читалище с. Шипково и др.)

Във връзка с реорганизация на библиотеката фондът й беше поет от същия уредник и в него беше извършено следното: завеждане на книги, вестници и списания в „Книжен фонд” – 67 бр., завеждане в инвентарна книга на 5 бр. ръкописи, обработка, инвентиране на книги и записване в библиотечната база данни – 14 бр., обслужване на читатели на библиотеката.

Съставяне на експертни заключения – 9 бр.

Завеждане на протоколни подаръци, получени по повод 50-годишния юбилей на МНХЗПИ – 5 бр.

Общо 104 бр. обработени материали


Дейности за изследване и популяризиране на културното наследство в Троянския край

И през изминалата година Музеят беше партньор при организирането на общоградски събития, на възпоменателни тържества и др. Като такива могат да бъдат посочени – 7 януари – годишнина от битката за Троянския проход, 100-години от гибелта на жители на село Гумощник и Община Троян на парахода „Титаник”.

В резултат на изследователската работа на музейните специалисти бе изготвена презентаця, посветена на Апостолът на свободата и представена съвместно с НД „Традиция”, клон Априлци – Троян пред ученици в СОУ „Васил Левски”. В презентацията бяха използвани оръжия и военни униформи от фонда на музея. Презентации за зимните празници (Антоновден, Атанасовден, Трифион Зарезан) и обредните хлябове бяха представени пред учениците от НУ „Св. св. Кирил и Методий” и НУ „Христо Ботев”.

Представените презентации бяха в рамките на инициативата „Музей в куфар”, която беше експериментирана в няколко троянски училища.

Довършване на експозиционния план на експозиция „Троянски живописци”. Музейните специалисти участваха в изготвянето на експозиционен план и текстове за информационни табла за изложбата „Занаяти и нрави от Троянско”. Беше извършен подбор на движими културни ценности от фондовете и аранжиране на изложбата в залите на Националния етнографски музей – София.

Изработване на материали за дипляна „Состра” в съавторство с доц. д-р Иван Христов (НИМ), която беше отпечатана.

По случай 14 октомври – Празника на Троян и 50-годишнината на музея беше подготвена и представена изложбата „Музей и памет” с усилията на всички музейни специалисти.

Музеят имаше и добро медийни представяне: във връзка с честването на освобождението на Троян и преминаването на Балкана от руските войски, интервю за TV „Zetra”,  интервю на БНР за експозицията на музея, свързано с радиопредаване посветено на Троян, в сп. „Троянска бъклица” – издавано от Винпром – Троян, посветен на Музеят на занаятите, представяне експозицията на музея в телевизионното предаване „Ключът към успеха”, статия „Празникът на Св. Петка в гр. Яш, Румъния”. - в-к Троянски глас, бр. 40, 17-23.10.2012 г., с. 3., статия „Мощите на Света Петка се преобличат пет пъти в годината”. - в-к Троянски глас, бр. 42, 31.10-06.11.2012 г., с. 3.

Специално предаване на 13 октомври 2012 г. по Българското национално радио беше посветено на годишнината на музея.

Изследователската дейност на музейните специалисти беше насочена към следните теми:Десислава Вутова

1. За името на град Троян – теории на доц. Иван Христов, проф. Тодор Иванов Живков, проф. Веска Кожухарова и проф. Анчо Калоянов.

2.Приготвяне на маджун – сладко от захарна тръстика в Троян и региона.

3.Култът към Св. Петка в Румъния в периода 17-21 век. Движението на раклата с мощите на светицата.

4.Изследване на темата за иконите на Св. Петка, намиращи се в  църкви от Троянския край – Добродан, Калейца, Гумощник, Троян, Троянски манастир. Съвременни иконописци, работили по изобразяването на светицата.  

5.Изследване историята на трима майстори-занаятчии от рода Стоеви в с. Балабанско.

6.За празника на Св. Петка на 14 октомври в гр. Яш, Румъния и за преобличането на мощите й.


Изследваните материали бяха представени на научните конференции

1. Участие в конференцията „Храната – сакралната и профанната” в АЕК „Етър” на 8 юни 2012 г. с тема „Приготвянето на маджун (сладко от захарна тръстика в Троянския край).

2. Заявка за участие в конференцията "Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще” в АЕК „Етър” с тема „За трима братя-занаятчии от рода Стоеви в с. Балабанско, Троянско” – 5 септември 2012 г.

3. Участие в конференцията „Музеят и градът”, 18-19 октомври, гр. Троян с тема „Аспекти на култа към Св. Петка - движението на раклата с мощите й след пренасянето им в Румъния”.

4. Участие в конференцията “Народната култура на балканджиите” в АЕК „Етър” на 15 ноември с тема „Иконите на Св. Петка в църквите на Троянския край”.


Венета Керешка

Участие в научна конференция „Светът на детето” – Враца и конференцията на Музея на занаятите – „Музеят и градът”.

Изготвена справка за Добри Чинтулов и Иван Караджов във връзка с изготвянето на дипляна за националният празник 3-ти март.

Мария Минковска

Участие в теренно проучване в с. Борима.

Участие в конференция „Музеят и градът” с тема „Култът към Богородица в Троян и Троянско”.


Стелиян Иванов

Проучване и представяне на Ритуален керамичен съд от римската епоха на конференцията „Музеят и градът”

Благодарение на уредника „Керамика” в музея бяха реставрирани римски стъклен съд от фонд „Археология” и ритуален керамичен съд от римската епоха.


Елеонора Авджиева

„Занаяти и занаятчии представени във фолклорни материали от Троянския край” – представен на конференция в Габрово.


„Приготвянето на сватбарското жито – характерен местен специалитет в празничната обредност на Троянския край” - представен на конференция в Габрово.


„Краят на пътуването”  - или опитът на музея в Троян при експониране на позабравени художествени творби – представен на конференция в Раднево.

„Грижите за децата в Троян 20-30 г. на ХХ век – по материали на вестник „ Хемус” – представен на конференцията във Враца.

„Добрите партньорства на Музея на занаятите Троян  за  реализиране на културни и образователни идеи” – представен на конференция в Троян по случай 120 години библиотека.

И през изминалата година се извършиха дейности за стопанисване на имуществото и подобряване на организацията на работа в музея. През месец май постъпи нов касиер-домакин, който пое наличните материални ресурси - книги, рекламни материали и сувенири, домакинско имущество. Въведено беше стоково отчитане с компютърна програма на всички артикули от базара на музея.

Извършваните дейности се обезпечаваха с материали (канцеларски, строителни, електро, железарски и др.)

През месец декември 2012 г. беше извършена инвентаризация на имуществото на МНХЗПИ и бяха направени предложения за бракуване.

Попълваха се статистически таблици, които се изискват от Министерство на културата.


Финансовите показатели на музея бележат устойчива стабилност. Държавната субсидия в размер на 71 533 лв. се издължаваше редовно (ежемесечно) чрез бюджета на Община Троян.

Планираните собствени приходи в началото на 2012 г. в размер на 13 000 лв. бяха преизпълнени с 6012 лв. и в края на годината са 19 012 лв.

В началото на 2013 г. бюджетът на музея разполага с преходен остатък от 6044 лв.

Дофинасиране от общинския бюджет – от културен календар, туристическия данък и за археологически проучвания, спечелен проект в размер на: 22 470 лв., дарение от Балканфарма в размер на 750 лв.

Както винаги досега, така и през 2012 г. в Музея на занаятите се извършва предварителен контрол на разходите, прилага се системата на двойния подпис, налице са контролни листи при поемане на задължения. Институцията няма неразплатени разходи към доставчици на стоки и услуги.

Своевременно и вярно са отразявани финансовите операции в хронологичен ред. Има взаимна връзка и зависимост между първичните счетоводни документи и отразените в тях стопански операции. Счетоводната дейност в Музея на занаятите е въведена в съответствие с действителната нормативна уредба.

отчет за 2012 г.