МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Завладяването на България от османските турци в края на 14 век е причина за спад и застой в керамичното производство. Керамиката запазва характерните белези от времето на Средновековието. Съдовете са монохромни или с опростена ангобна украса. Майсторите - грънчари започват да изработват и някои нови форми, повлияни от внесени източни или западни съдове, които се използват предимно от заможните градски семейства. Традиционното грънчарско производство задоволява преди всичко широките слоеве на населението, превръщайки се в типично народно изкуство.

керамиката през периода на османското владичество