МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

музей и памет

Изложбата „Музей и памет”, посветена на 50-годишния юбилей на Музея на занаятите, представя еволюцията на народната естетика чрез формите и украсите на занаятчийските произведения.

Стремежът на музейните специалисти е чрез богатството на музейните колекции и материалните свидетелства за миналото  да се покаже еволюцията на художествените идеи в традиционните занаяти – грънчарство, дърворезба, златарство, ковачество и домашния текстил.

Основната идея на експозицията е, че музеят е мястото, което в най-голяма степен съхранява градската памет и идентичност.