МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Наличието на множеството майстори – грънчари на територията на Троянско, не спира развитието на занаята. Всеки имал своето място за да твори, а Троян наред с Габрово и село Бусинци (общ. Трън) се превърнал в един от най–големите керамични центрове.

керамици