МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

До красиви форми и великолепни украси можем да се докоснем чрез произведенията на леярството. Най-представителното изделие на този занаят са изработваните от калаено-оловна смес павури за ракия. Тези оригинални и функционални произведения се украсяват изключително богато и често върху тях се представят библейски сцени, образи на светци. Не по-малко е художественото послание и на тези образци,  чиято украса се състои само от растителни орнаменти.

леярство

Дянко Дянков

майстор - павурджия, гр. Априлци