МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Централно помещение в балканджийското жилище заема помещението с огнището — къщи. Уредбата му се характеризира с два основни елемента - огнище (камина) и водник. Огнището има три основни функции: приготвяне на храната, отопление, а често и осветление. То е изградено на разделителната стена към другото основно жилищно помещение — собата, като по този начин се отопляват и двете. Водникът представлява набити в стената дървени клинове, върху които се окачват съдовете с вода. Над тях има полица за нареждане на различна домакински съдове — чинии, паници, сахани, кани и др. В къщито е мястото на сандъка, в който се държи брашното за месене на хляба. Тук се поставя и софрата (дървена кръгла паралия) и трикраки столчета, около която се събира цялата фамилия за хранене.

къщи