МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

ковачество

Ковачеството е най-разпространеният занаят в Троянския край. Причините за това можем да открием в характера на произвежданите изделия – здрави и практични. Широко е приложението на кованото желязо в предметите за бита – прибори за камина, пиростии, вериги, кантари; земеделски сечива – мотики, брадви, косери, както и в предметите, които обслужват нуждите на църквата – кандила, свещници и др.

Дълголетните традиции на този занаят съхраняват старите практики и способи за украсяване. Мотивите са стилизирани растителни и животински елементи, вдъхновени от хармонията между човека и заобикалящия го свят.

Практична и изключително красива рожба на този занаят са кончетата за камина, представящи стилизирано трикрако животно с глава на кон или змия. Те въплъщават в себе си стари езически вярвания и намират широко приложение в бита

Трифон Димитров

майстор на ковано желязо и мед

Троян