МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Троян, 5600, пл. „Възраждане" 1

067062062, 0888668784, 0878668784 - директор

067062063 - уредници

e-mail: info@troyan-museum.com

mnhzpi_troyan@abv.bg

контакти