МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Коларо-железарският занаят възниква през двадесетте  години на миналия век  след обединяването на двата отделни занаята – коларския и ковашкия. Колата е най-старото превозно средство за превоз на товари и хора, а в миналото и по време на война. До 80-те години на 19 век колата се прави изцяло от дърво — дъб, бряст или орех за главините и спиците, бряст и осен за наплатите и осите, бук за сандъците. След това проникват железните оси и железните обръчи, наричани най-често шини. Такива коли, пригодени да се теглят от коне, се наричат каруци (талиги). Често те били украсявани с цветни бои с цветя и орнаменти, а на дъното неизменно се рисували сцени от боя на Хаджи Димитър и Стефан Караджа с турците или слизането на Ботевата чета от кораба „Радецки”.

коларо-железарство