МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

керамика

Грънчарството в Троян има своите корени още в далечното минало. В периода на Възраждането се утвърждава като водещ сред всички останали занаяти. Майсторите-грънчари създават различни по форми и обеми съдове. Използвайки разнообразни техники, обогатяват декорацията на своите произведения. По стените на стомни, ръкатки, бардуци, чинии и паници изобразяват елементи от бита, народното облекло и заобикалящата ги природа. Така се раждат характерните за троянската керамика украси: "спуски", "стечени капки", "чазии", "поливки", "сърца", "гайтани", "охлювици", "стоборки", "лимби", "белиосъмска престилка", "байрак", "житен клас", "пауново око", "пеперудени крила" и пъстроцветните "Захариеви китки". Връхна точка в развитието на грънчарството в Троянско са 20-те и 30-те години на ХХ век, когато функционират над 700 работилници с около 1500 майстори, когато троянската керамика навлиза в Европа. Уреждат се изложби - базари и троянските майстори винаги заемат достойно място сред отличените.