МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Документална изложба посветена на Ганко Цанов, 2006 г.

През 2006 г. по случай 150 годишнината от началото на музейното дело в България  и 140 годишнината от рождението на Власи Илиев Лингурски- основоположникът му  в Троян, Музеят на занаятите организира научна конференция. Като част от съпътстващата програма на форума, беше открита изложба посветена на  Ганко Цанов – един от създателите на Музея на занаятите.

Изложбата е структурирана в няколко направления:

• Представено е семейството на Ганко Цанов – възпитало го от малък да обича народа си; да почита традициите; да цени красивото.

• Дейността му като музеен специалист – събирателска, научна и методическа с майсторите заема централно място в експозицията. Като един от първите уредници той обикаля села и махали, събирайки старинни предмети за изграждащата се музейна експозиция. С много сърдечност контактува с майсторите, изучава тяхното творчество, организира представянето им пред обществото.

• Писателят, с множество публикации в местни и национални издания, получил не една награда за публицистика. Творчеството на Ганко Цанов се отличава с оригинална мисъл и неповторим изказ.

•  Любителят на природата, страстният планинар и пътешественик, вдъхновявал се от красотата на природата и величието на Троянския балкан.

Тази изложба представя разностранната личност на един музеен специалист, видян през очите на неговите наследници – днешните музейни работници, които с трепет докосват старите стомни, престилки, икони.

Животът и творчеството на Ганко Цанов са потвърждение на мисълта на художника Илия Бешков: "Човек трябва да се стреми да бъде корен. От живота и от смъртта му нещо да израсте."

Родолюбец с неизчерпаема енергия, който безкрайно обича родния балкан и балканджиите и описва техните добродетели в своите творби. Ганко Цанов остана верен на своя корен.

документална изложба посветена на Ганко Цанов