Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 18

Сливовата култура в Троянско отразена в бита и поминъка на населението

Автор: Петър Хаджиев, 2010 г.

В изследването се разглежда сливовата култура като овощен вид: появяване в Троянския край, засяване, отглеждане, бране на плодовете, използването им за храна под различна форма, изваряването на троянска сливова ракия. Включени са специални глави за фолклора, свързан със сливовата култура, както и за въздържателното движение. Изследването се придружава от 50 графики с туш, онагледяващи текста, дело на автора.

издания на музея

Страници от миналото

Автор: Минко Шейтанов, 2010 г.

Трудът е не само родова биография на един от големите троянски родове – Шейтаните, но и своеобразна етнографска енциклопедия за живота в Троян в края на ХІХ и началото на ХХ век. Отразен е и обществения живот в града в посочения период.

Автобиография и спомени

Автор: Никола Гимиджийски, 2009 г.

Мемоари, писани в края на 30-те години на ХХ век. Авторът Никола Гимиджийски е учител, чиновник, виден общественик, член на Демократическата партия, от чиято листа е избран за народен представител в Х, ХІ, ХІІ и ХІV ОНС. Като народен представител в ХІV ОНС дава писмен отчет пред избирателите си за стореното от него за Троян и околията през мандата. (изд. Севлиево, 1911)

100 години от рождението на Пенчо Балкански

Текст: Десислава Вутова, 2008 г.

Комплект от 25 цветни картички – репродукции на творби на художника и биографичен очерк на български и английски език.

За майсторите и... медникарството

мултимедиен диск, 2008 г.

Тридесетминутният филм разказва за развитието на медникарството в Троянския край, видяно през погледа на майсторите от потомствена фамилия Тотеви – три поколения, неразривно свързани със занаята, както и материал за проведения на 23 април 2008 г. форум за майстори-медникари със състезателен характер.

Дискът е финансиран от Регионален ресурсен център за култура „ФабриКата”, гр. Габрово през 2008 г.

Седем троянски художници каталог

Авторски колектив, 2008.

Чрез избирането на шест от емблематични за всеки един от творците картини са представени троянските художници Пенчо Балкански, Васил Главлешки, Бочо Донев, Иван Пеевски, Петър Хаджиев, Иван Шошков, Стефан Дачев. Изданието включва предговор на проф. Красимир Джидров. Изданието е публикувано с текстове на български и английски език.

Съкровищата на троянските майстори. Пръстено гърне и везана престилка.

Авторски колектив, 2008.

Едно пълноценно издание, което подробно проследява развитието на занаятите в Троянския край - керамика, дървообработване, художествена обработка на метали, народни тъкани и облекла. Книжката съдържа снимки на експонати от богатите фондове на музея, които не са показвани до този момент.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 17

Народни песни от Троянския край

Това е едно закъсняло издание на сборника „Народни песни от Троянския край”, подготвен от местните народоведи Стоян Ковачев и Иван Топалов преди повече от 40 години. Оригиналът на сборника се съхранява във фонда на музея и се публикува без никакви промени, съгласно концепцията на авторите. В допълнително приложение от издателя са добавени: научен коментар на доц. Диана Радойнова; библиография на изданията, посветени на фолклора на Троянския край; биографични бележки за двамата автори.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 16.

Светилища на траките в Централен Хемус

Автор: Иван Христов, 2007.

На сватбарско жито в село Шипково

мултимедиен диск, 2006 г.

Този диск е финансиран от Национален фонд „Култура” по програма „Автентичен фолклор” през 2006 г.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 15.

ГРАДЪТ – ИСТОРИЯ, ЕТНОЛОГИЯ, КУЛТУРА

Включва 43 доклада от проведената на 12-13 октомври 2006 г. научна среща „Градът – история, етнология, култура”.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 14.

Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина

Автор: Иван Христов, 2007.

Состра – римският град в полите на Хемус

Представена е историята на кастела Состра, мястото му в пределите на римската провинция Долна Мизия; пътищата, които преминават около него; укрепителната система; епиграфските паметници, открити в крепостта; резултатите от археологическите разкопки на некрополите и на раннохристиянската базилика в м. Гергьова черква.

Автори: Иван Христов, Силвия Йовевска, 2006.

Град Троян. Исторични материали

В основата на изданието са двете книжки на Власи Илиев, издадени през 1933 и 1934 г., съдържащи ценни сведения за историята, етнографията, фолклора, топонимията, ономастиката на Троян.

Автор: Власи Илиев, 2006.

Поглед към три войни

Спомени за Балканската, Европейската и Втората световна война.

Автор: Димитър Гимиджийски, 2005.

 Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 13.

Централният Балкан и Освободителната война 1877 – 1878 година

Включва 17 доклада от научната конференция „Централният Балкан и Освободителната война 1877 – 1878 година”.

Съставители: Цветана Павловска, Огняна Маждракова-Чавдарова, Тотю Тотевски, 2005.

Троян. Културно-исторически пътеводител

Съдържа полезна информация за забележителностите в Троян и региона. Издаден е в два варианта – на български и на английски език.

Авторски колектив, 2004.

Troyan. Cultural-historic Guide-book

Авторски колектив, 2004.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 12.

„Род и отечество. Троянски страници”

Предимно родови проучвания.


Автор: Иван Пейковски, 2003.

Град Троян. Поселищно-стопански черти

Фототипно издание на труда на проф. Игнат Пенков от 1941 г., посветено на 135-годишнината от обявяването на Троян за град и 90-годишнината от рождението на автора.

Автор: Игнат Пенков, 2003.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 11.

„Първи спомени за Баба Стана (Детство и юношество)”

Автор: Иван Марински, 2002.

Речник на Троянския говор

Задълбочено проучване на диалектната лексика в общините Троян и Априлци, чиито говор се отнася към централния балкански. Съдържа 2 750 лексеми и 1 677 фразеологизми.

Автори: Стоян Ковачев, Тотю Тотевски, 1998.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 10.

„Битката за Троянския проход (Троян, Троянско и Новоселско през Руско-турската война 1877 – 1878 г.)”

Автор: Тотю Тотевски, 1997.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 9.

Фолклор от Троянско

В сборника са включени 19 доклада от научната конференция, проведена през октомври 1995 г. в Троян с научни и музейни работници и учители от Троян, Ловеч, Велико Търново и София.


Авторски колектив, 1996.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 8.

Народното изкуство на Балканския полуостров – традиция и настояще

В сборника са включени 23 доклада на един от четирите работни езика (български, английски, френски и руски), представени на Първата международна научна конференция „Народното изкуство на Балканския полуостров – традиция и настояще”, организирана от Музея на занаятите – Троян, Националния панаир – Орешак и Министерство на културата през юни 1994 г. в Орешак.

Авторски колектив, 1995.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 7.

Троян и Троянско от Освобождението до 40-те години на ХХ век

Сборникът включва 16 доклада от научна конференция, посветена на 125-годишнината от обявяването на Троян за град.

Авторски колектив, 1994.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 6.

Троянската градска община

Представени са по-важните насоки и моменти от историческото развитие на Троянската градска административна община: административно устройство, благоустрояване, комуникации, строителство на културно-просветни институти, социална и стопанско-икономическа дейност.

Автори: Жана Пенчева, Теодор Тончев, 1993.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 5.

Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението

Сборникът съдържа 8 студии за историята, археологията, материалната и духовната култура на местното население.

Авторски колектив, 1992.

Терминологичен речник на занаятите в Троянския край

Изследване на професионалната терминология на 33 занаята, упражнявани в Троянския край предимно през Възраждането. С богатото си съдържание от 4 953 термини и изрази трудът представлява интерес за етнографи, фолклористи и други.

Автори: Ганко Цанов, Стоян Ковачев, Тотю Тотевски, 1992.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 4.

Сборникът съдържа 9 студии за археологически находки от Троянския край, керамични центрове през Възраждането, календарни празници и обичаи, сватбени обреди.

Авторски колектив, 1991.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн.3.

Троянски шегобийци

В сборника са включени разкази на интересни истории, събития, случки, създадени от шегаджиите и зевзеците от Троянския край в по-далечно или по-близко минало, предавани от уста на уста като народно творчество.

Авторски колектив, 1990.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 2.

Сборникът съдържа 14 студии за археологическите проучвания в района, историята, занаятите, жилищната архитектура през Възраждането и др.

Авторски колектив, 1990.

Културно-историческото наследство на Троянския край. Кн. 1.

Сборникът съдържа 12 студии за археологически проучвания в Троянския край, историята, занаятите (каменоделство, керамика, медникарство, тъкачество).

Авторски колектив, 1988.

50 години Музей на Народните Художествени Занаяти и Приложните Изкуства.