МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

В централната музейна сграда има монтирана платформа за хора с увреждания, която осигурява достъпна архитектурна среда до втория етаж на музейната експозиция


През 2008 г. Музеят на занаятите – Троян предприе комплексни действия за преодоляване на архитектурните бариери към музейните сгради. От общинския бюджет беше финансирано изграждането на външна рампа, която да позволи достъп до централната сграда на музея. Скосени бяха и стъпалата към експозиция „Възраждане” и осигурен преход между двете музейни сгради.


Заедно с това ръководството на музея разработи проект, с който кандидатства пред Агенцията за хора с увреждания.


Неговите достойнства бяха оценени и получи финансиране в размер на 28 981 лв. Конкурсът за доставка и монтаж на платформата беше спечелен от ЕТ „Володя Игнатов” от град Казанлък. Освен огромно удовлетворение на хората от Музея на занаятите най-голяма беше радостта на хората с увреждания. Те вече без притеснение могат да гостуват в музея. Партньори по проекта бяха Община Троян, Основна организация на инвалидите в Троян, Агенция Социално подпомагане – Троян, Център за социална рехабилитация и интеграция.


На 1 април 2009 г. беше направена и официалната демонстрация на съоръжението пред обществеността и целевата група.


Автор на конструктивните проекти и на двете съоръжения е инж. Илиян Пеевски. Те са направени дарение на музея и в подкрепа на каузата на хората с увреждания. Негов е и изборът на цвета на платформата, който сполучливо се интегрира с интериора на музея и хармонизира с всички елементи в него.


Производител на съоръжението е чешката фирма „Атачи”, а нейният български представител ЕТ „Володя Игнатов – В & В” осъществи изключително трудния монтаж.


След няколко месечна тежка съгласувателна процедура с Националния институт за паметниците на културата през месец октомври миналата година беше получено одобрението на държавната институция.


Организационно съдействие на начинанието оказа и ръководството на Община Троян.


Огромна професионална и човешка съпричастност към това дело прояви доскорошният главен архитект на Община – Троян Татяна Якимова.


Смисълът и посланието на нашето успешно начинание се крие в заглавието на проекта „Опорна точка за другия”. Надяваме се точно така да бъде възприето и от хората с увреждания, за които е предназначено.


Съгласно новия Закон за културното наследство (чл. 187, ал. 5) „Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет”.платформа за хора с увреждания

Откриване на съоръжението - 01.04.2009 г.

Изграждането и монтажа на съоръжението