МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Грънчарската работилница, представена във ІІ-ра зала, се е помещавала в долния кат (приземния етаж) на балканджийското жилище. Това била широка стая с прозорци и врати, както към улицата, така и към вътрешния двор. В един от ъглите майсторът съхранявал глината в специално изкопан трап - гнилник. Върху тезгях от букови дъски грънчарят омесвал глината, а после на грънчарското колело източвал съдовете.

грънчарска работилница