През 2003 г. Музеят на занаятите изгради нови съвременни фондохранилища за своите многобройни колекции. В 11 помещения се съхраняват фондовете "Керамика", "Народни художествени тъкани и облекла", "Изобразително и приложно изкуство", "Художествено дървообработване", "Градска къща".

Фондохранилищата са съвременно съоръжение с необходимото оборудване, снабдени с климатична инсталация и СОТ.

В тях се съхраняват:

• най-голямата и богата колекция от керамика в България – 7264 броя движими културни ценности

• колекция от художествени тъкани и облекла – 2715 броя движими културни ценности

• произведения на металообработващите занаяти – 2218 броя движими културни ценности

• стругарски и резбарски творби – 2225 броя движими културни ценности

• колекция, съхраняваща археологическото наследство на Троянския край – 2666 броя движими културни ценности

• колекция от произведения на изобразителното и приложно изкуство – 1254 броя

фондохранилища и колекции