МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Стругарствотo се заражда още през Възраждането, за да стане един от най-разпространените занаяти в Троян и особено в селата Орешак, Калейца, Бели Осъм, Колибито и др. В края на XVIII и началото на XIX век по планинските реки в Троянския балкан се строят множество стружни и водни стругове. Те представляват сложни механични устройства, които използват енергията на течащата вода. Масивно водно колело привежда в движение изцяло дървената конструкция на струга, на който се струговат сравнително големи предмети – чутури, софри, гаванки, главини за колела и др.

дървостругарство

Минко Банковски, дървостругар

Троян