МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

дървообработване

Вековните гори и буйните планински потоци прорязали склоновете на планината са основната предпоставка за развитието на дървообработващите занаяти. Зеленото море от бук и габър, от дъб, горун и ясен започва от билото на планината и стига чак до селските дворове. Дървото е основният материал за градежа на къщи, стопански сгради и мостове. В селския двор колата, хомота и ралото също са изработени от дърво. То присъства неизменно и в интериора на планинското жилище. От дърво се правят темелните греди на къщите, таванките за потона, дъските за хамбара и раклата. Дяланите на ръка долапи в собата, водникът и камината, нощвите за хляба и чутурата за боба и житото внасят неповторима атмосферата в балканджийската къща.