МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Керамиката заема важно място сред занаятчийското производство на гръцките колонии, разположени по тракийското крайбрежие. Ръчно направените съдове, които служат за всекидневна употреба, са украсени с въжеобразни релефни пояси и пъпки. На грънчарско колело се изработват съдове от сива глина. Украсата е от геометрични орнаменти — ромбове, коси линии и др., разположени на хоризонтални пояси, заимствани от древногръцките майстори композиции от черни или червени фигури върху естествения охрочервен тон на съдовете. Те изобразяват различни празненства, погребални сцени, божества и митологични герои.

древногръцка керамика