МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Граници на българската храброст

3 март – 24 април 2008 г.

Съвместно с Поделение 24 440

Изложбата „Граници на българската храброст” се открива на 3 март 2008 г., по повод 130 години от Освобождението на България. Тя проследява чрез топографски карти историческите събития, предхождащи Освобождението, както и последвалите борби за национално обединение. Сред непоказваните до този момент материали впечатление правят: картата на Европейска Турция от 1863 г., издадена от Христо Данов и отпечатана във Виена, на която се виждат всички народности в състава на Османската империя, сред които са и българите; план на Шипченската позиция от декември 1877 г.; карта на България с паметниците на руските герои, загинали в Освободителната война от 1877 – 1878 г.; карти от Сръбско-българската война; карта на България - разпокъсана и ограбена – 1915 г.; карта на борбите за освобождение и обединение на българския народ 1595 – 1919 г.

граници на българската храброст