МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

В V-та зала е разположена въстановка на бъкличарска работилница с експониран ремъчков крачен струг. Грубо издяланото с брадва дървено трупче, наричано костенурка, се набива с дървен чук върху бода на въртящия се вал. Стругарят с натиск на крака изтегля надолу ремъка и задвижва вала, като по този начин осъществява работните му обороти. Режещият инструмент - кука или изнемало - се намира в ръцете на майстора и се управлява изцяло от него. След постигане на външната форма на бъклицата, през кръгъл страничен отвор бъкличарят издълбава съда отвътре, а отвора запечатва с дървена тапа. Макар и конструктивно опростен, бъкличарският струг бил много ефективен - от 8 средни бука се получавали около 1400 бъкличарски изделия. На този струг е работил 60 години Цанко Пенчев от село Чифлик, Троянско.

бъкличарска работилница