През 2006 г. на източната фасада на бившия турски конак са експонирани шест пана на художника-керамик Енчо Ганковски: „Момиче”, „Невеста”, „Конник”, „Момиче”, „Възрожденска пластика”,  „Декоративнао пано”.  През 2011 г. в прилежащите на музея зелени площи от север и запад са експонирани още седем пластики на Енчо Ганковски, проф. Венко Колев, Ангел Димитров и Здаравко Манолов:  „Утро”, „Петел”, „Ваза”,  „Декоративна пластика I”, „Декоративна пластика III”, „Декоративна пластика IV”, „Гора”. През 2012 г. е финалният етап на проекта, който получава финансиране от Обществен форум – Троян. Експонирани са още седем пластики пред източната фасада на музея дело на горепосочените автори: „Портрет за спомен”, „Момиче”,  „Композиция II”, „Зограф”,  „Риба и рак”, „Семейство”, „Празник”. На този етап в проекта се включва и живеещия в Германия художник Владимир Златков, който дарява дървопластиката „Сътворението”, експонирана пред централната сграда на Музея на занаятите. Целта на Арт парка е създаване на представа за град Троян, като място със съхранена традиционна култура и модерни послания към съвременните хора. Така се задоволява и една необходимост на музейните посетители да общуват непосредствено и директно с ценностите.

В резултат на успешното завършване на проекта в прилежащите зони на музея са експонирани 23 художествени творби от фонд „Изобразително и приложно изкуство”, собственост на Музея на занаятите.

градски арт парк

назад